Ministarstvo podržalo poslednju fazu projekta o jeziku i folkoru Roma

Ministarstvo podržalo poslednju fazu projekta o jeziku i folkoru Roma

Ministarstvo kulture Republike Srbije podržalo je i završnu fazu naučnog projekta ''Jezik i folklor Roma u Knjaževcu'', saopštila je Narodna biblioteka ''Njegoš''.

Narodna biblioteka „Njegoš“, u saradnji sa dijalektolozima i folkloristima Balkanološkog instituta SANU, od 2016. godine realizuje naučnoistraživački projekat „Jezik i folklor Roma u Knjaževcu“.
Projektom su obuhvaćena romska naselja u Knjaževcu i Minićevu, u kojima, prema popisu iz 2011. godine, živi 750 Roma.

Tokom realizacije projekta 2016. i 2017. godine prikupljen je materijal od izuzetnog značaja za lingvistička proučavanja romskih dijalekata: gurbetskog, lejaškog i arlijskog, i formiran i obučen tim mladih aktivista Roma, osposobljenih za terenska istraživanja, dokumentovanje jezika i folklorne tradicije, arhiviranje, transkripciju i leksikografsku obradu prikupljene građe.

Rezultat opsežnih dijalektoloških istraživanja sprovedenih tokom realizacije projekta je publikacija Romsko-srpski rečnik knjaževačkog gurbetskog govora dr Svetlane Ćirković i dr Mirjane Mirić, objavljena 2017. godine.

Obimna jezička i folklorna građa, koja sadrži elemente tradicijske kulture, teme iz usmene istorije, biografske i autobiografske priče, kao i intervjue sa romskim liderima, biće objavljena 2018. godine u publikaciji ''Jezik i tradicija knjaževačkih Roma'', koju potpisuju dr Biljana Sikimić, dr Svetlana Ćirković i dr Mirjana Mirić. Objavljivanje ove publikacije završna je faza projekta, za čiju je realizaciju u oblasti kulturnih delatnosti nacionalnih manjina, kao i prethodne dve godine, sredstva opredelilo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.