Ministarstvo kulture za album dvopređnih čarapa

Ministarstvo kulture za album dvopređnih čarapa

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, odsek za digitalizaciju, podržao je projekat Zavičajnog muzeja Кnjaževac „Digitalni katalog/album dvopređnih čarapa i ornamenata iz zbirke Zavičajnog muzeja Кnjaževac“.

Zbirka vunenih dvopređnih čarapa, koju najvećim delom čine unikatni primerci tradicionalne tehnike dvopređnog pletenja, dragocena obimna dokumentacija nacrtanih dvopređnih šara u originalnoj veličini i boji, jedinstvena je u svetu i proglašena kulturnim dobrom 1965. godine. 2018. godine, dvopređno pletivo upisano je na Nacionalnu listu elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije.

Realizacijom projekta stvaraju se uslovi za nastavak modernizacije stalne postavke Zavičajnog muzeja Кnjaževac, a prevashodno se radi na očuvanju bitnog segmenta kulturnog nasleđa na način koji ga suštinski približava mlađim posetiocima. Naime, predviđeno je da bude stvorena jedan potpuna „digitalna slika“ o ovom kulturnom fenomenu, odnosno jedinstvena digitalna baza znanja o dvopređnim čarapama i njihovim ornamentima.

Projekat „Digitalni katalog/album dvopređnih čarapa i ornamenata iz zbirke Zavičajnog muzeja Кnjaževac“ omogućiće dalji razvoj i primenu savremenih tehnologija u procesu zaštite, prezentacije i upotrebe kulturnog nasleđa.