Donacija Filozofskog fakulteta za Zavičajni muzej

Donacija Filozofskog fakulteta za Zavičajni muzej

Zavicajni muzej Knjaževac dobio je donaciju Centra za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta Uverziteta u Beogradu.

Reč je o stručnoj literaturi, koja će upotpuniti fond Muzeja. Deo publikacija Muzej će ustupiti Biblioteci, kako bi i ova vrsta literature bila dostupna Knjaževčanima.