Dan maternjeg jezika u Biblioteci

Dan maternjeg jezika u Biblioteci

Međunarodni dan maternjeg jezika Narodna biblioteka ''Njegoš'' obeležiće 21. februara predstavljanjem naučnog projekta “Jezik i folklor Roma u Knjaževcu’’ i publikacije nastale kao rezultat projekta - Miklošičeva zbirka reči "Iz Timoka'', "Romsko - srpski rečnik knjaževačkog gubertskog govora", naučni zbornik "Jezik i tradicija knjaževačkih Roma" i slikovnicu "Kuća od voska i kuća od soli".

O projektu i publikacijama govoriće dr Biljana Sikimić, naučni savetnik institute SANU, dr Svetlana Ćirković, viši naučni saradnik Balkanološkog instituta SANU, dr Mirjana Mirić, naučni saradnik Balkanološkog instituta SANU, Ljubinka Simić, saradnik na projektu i Vladana Stojadinović, viši diplomirani bibliotekar Narodne biblioteke ‘’Njegoš’’.

U program će učestvovati učenici Osnovne škole “Dimitrije Todorović Kaplar”, polaznici edukativnog programa ‘’Mačke peru veš’’. Početak je u 12:30 u prostorijama Narodne biblioteke ‘’Njegoš’’.