Biblioteka i Muzej na stručnom skupu u Francuskoj

Biblioteka i Muzej na stručnom skupu u Francuskoj

U okviru projekta ''Kulturna baština kao spona koja povezuje lokalne zajednice'', 15. i 16. maja u francuskom gradu Kaenu održana je konferencija na temu„Učešće građana u očuvanju kulturnog nasleđa lokalne zajednice“, kojoj su prisustvovali i predstavnici knjaževačkih ustanova kulture.

Osim razmene iskustava i predstavljanja primera dobre prakse, cilj ovog stručnog skupa bio je povezivanje različitih aktera iz zemalja Balkana i Evrope, čiji su programi i projekti vezani za očuvanje i prezentovanje bogatstva evropske kulturne baštine.

U radu konferencije učestovali su i predstavnici knjaževačkih ustanova kulture, Bojana Ilijić, viši kustos arheolog Zavičajnog muzeja i Vladana Stojadinović, diplomirani bibliotekar savetnik Narodne biblioteke „Njegoš“. Kroz predavanje „Kulturno nasleđe Knjaževca i učešće mladih u obrazovnim programima ustanova kulture“ predstavljena su prirodna dobra, elementi materijalne i nematerijalne kulturne baštine i kulturnoistorijski spomenici knjaževačkog kraja, kao i naučni projekti i edukativni programi Biblioteke i Muzeja, koji se realizuju uz uključivanje pripadnika lokalne zajednice, pre svega dece i mladih.

Konferenciju, posvećenu kulturnom nasleđu zemalja Evrope, organizovala je Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju ALDA, a knjaževačke ustanove kulture imale su priliku da predstave svoje programe i lokalno kulturno nasleđe zahvaljujući višegodišnjoj saradnji sa članicom ove asocijacije Centrom lokalne demokratije LDA Knjaževac.