Adresa:
Sretena Markovića 2a

Knjaževac
Srbija
19350
Telefon:
019 733 571
Broj mobilnog telefona:
060 7335712