Polazna | TV Knjaževacinfo | Sokače za torlače

Sokače za torlače

Sokače za torlače - Opročka

Sokače za torlače je emisija koja se bavi proučavanjem starih reči torlačkog govora i objašnjava ih na jedan zanimljiv način. ... [dalje]

Sokače za torlače - Buvati

Sokače za torlače je emisija koja se bavi proučavanjem starih reči torlačkog govora i objašnjava ih na jedan zanimljiv način. ... [dalje]

Sokače za torlače - Kudenje

Sokače za torlače je emisija koja se bavi proučavanjem starih reči torlačkog govora i objašnjava ih na jedan zanimljiv način. ... [dalje]

Sokače za torlače - Motavilo

Sokače za torlače je emisija koja se bavi proučavanjem starih reči torlačkog govora i objašnjava ih na jedan zanimljiv način. ... [dalje]

Sokače za torlače - Prteno

Sokače za torlače je emisija koja se bavi proučavanjem starih reči torlačkog govora i objašnjava ih na jedan zanimljiv način. ... [dalje]

back 1 2 3 ukupno: 25 | prikazano: 21 - 25
Made by East Star Group