Polazna | Vesti | Lokalna samouprava

Lokalna samouprava

Obaveštenje za isplatu poreza

Lokalna poreska administracija opštine Knjaževac, obaveštava da je 14.novembar 2019. godine rok za uplatu obaveze za četvrti kvartal godišnjeg poreza na imovinu za sve poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica. ... [dalje]

Javna rasprava o nacrtu Odluke o finansijskoj podršci porodicama sa decom

Odeljenje za privredu i društvene delatnosti Opštinske uprave Knjaževac zakazuje javnu raspravu o nacrtu Odluke o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Javna rasprava biće održana u sali Opštinskog veća, 22. novembra, sa početkom u 12:00 časova. ... [dalje]

Otvoren renovirani gradski stadion

Danas je zvanično otvoren renovirani gradski stadion manifestacijom „Jesenji kros i rolerijada“. ... [dalje]

Održana 125 sednica Opštinskog veća

Danas je održana 125 sednica Opštinskog veća Opštine Knjaževac. Jedna od glavnih tačaka, koja se našla na dnevnom redu jeste donošenje odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom. ... [dalje]

Javna prezentacija projekta za izgradnju Sportsko-rekreativnog centra na Jabučkom ravništu

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave Knjaževac, organizovaće javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju Sportsko-rekreativnog centra na Jabučkom ravništu. ... [dalje]

Javni oglas radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Knjaževac, putem javnog nadmetanja

Opština Knjaževac raspisuje Oglas za javno nadmetanje radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta za izgradnju objekata poslovnog karaktera, centralnih gradskih službi i objekata zdravstva, u skladu sa važećim planskim dokumentom, na lokaciji Opštine Knjaževac u Karađorđevoj ulici. ... [dalje]

Javni oglas radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Knjaževac, putem javnog nadmetanja

Opština Knjaževac raspisuje Oglas za javno nadmetanje radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta za izgradnju objekata sa namenom prema planskom dokumentu na osnovu koga se izdaju lokacijski uslovi, odnosno građevinska dozvola, na lokaciji u Drenovcu. ... [dalje]

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju kompleksa kogenerativnog postrojenja za proizvodnju električne energije iz biogasa

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave Knjaževac, organizovaće javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju kompleksa kogenerativnog postrojenja za proizvodnju električne energije iz biogasa na katastarskim parcelama KO Kaličina, opštine Knjaževac. ... [dalje]

Održana 124. sednica Opštinskog veća Opštine Knjaževac

Danas je održana 124. sednica Opštinskog veća Opštine Knjaževac u 11 časova. Najvažnije teme sednice bile su novi rebalans budžeta, dodela subvencija za podizanje višegodišnjih zasada voća iz budžeta, kao i zaključivanje ugovora sa dužnicima i javnim komunalnim preduzećima o priznanju duga i otplate istog. ... [dalje]

Milan Đokić: Predložićemo otpis kamate na dugovanja za komunalne usluge

''Predložićemo javnim preduzećima da pruže mogućnost otpisa kamate građanima koji imaju nagomilana dugovanja za komunalne usluge'', poručio je danas iz Balanovca, gde je obišao radove na asfaltiranju, predsednik Opštine Milan Đokić. ... [dalje]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last ukupno: 1374 | prikazano: 1 - 10
Made by East Star Group